Side lying hold for breastfeeding Marathi – स्तनपानासाठी झोपून दूध पाजण्याची पद्धत

BREASTFEEDING
スポンサーリンク
Side lying hold for breastfeeding Marathi – स्तनपानासाठी झोपून दूध पाजण्याची पद्धत

1. आई आणि तिच्या बाळासाठी योग्य स्तनपानाची स्थिती निवडणे
2. बाळाला स्तनपान करण्यापूर्वी आईची तयारी
3. झोपून दूध पाजण्याची पद्धत (”’side-lying”’) कशी करावी
i. बाळाला पकडण्यापूर्वी आईची स्थिती
ii. बाळाला पकडल्यानंतर पण स्तनावर घट्ट पकड करण्याआधी आईची स्थिती a) स्तनाला योग्यरीत्या पकडण्यासाठी आईच्या हाताची स्थिती
iii. बाळाने स्तनावर घट्ट पकड केल्यानंतर आईची स्थिती
iv. बाळाची स्थिती
a) बाळाचे नाक आणि हनुवटीची स्थिती
b) बाळाच्या शरीराची स्थिती
v. आईसाठी काय करावे आणि काय करू नये.

コメント

Translate »